Welkom bij Delibera:
voor een goed gesprek over dilemma’s in zorg, onderwijs en dienstverlening

Cliëntenparticipatie/Familieparticipatie


Binnen de zorg is er steeds meer medezeggenschap middels cliëntenraden en familieraden. Leden van cliënten- en familieraden kunnen naast zorgmedewerkers ook volwaardig deelnemen binnen moreel beraden. Leonard van Wijk heeft daar goede ervaringen mee opgedaan binnen de psychiatrie. Zij brengen hun eigen perspectief in bij het gesprek over waarden en normen, en dat werkt verrijkend. Als gesprekspartners zijn zij bijvoorbeeld onmisbaar wanneer je als instelling nadenkt over beleid in seksualiteit en (on)gewenste intimiteit. Daar kun je heel droog over gaan zitten vergaderen. Maar je kunt het ook spannender maken door voorbeelden uit de concrete praktijk te bevragen, en te onderzoeken wat het goede is om te doen.
Delibera kan op dit gebied adviseren, werkvormen aanreiken, en morele gesprekken begeleiden.

lees verder ►