Welkom bij Delibera:
voor een goed gesprek over dilemma’s in zorg, onderwijs en dienstverlening

Waarden en normen


Bij het werken in gezondheidszorg en dienstverlening spelen waarden en normen (gemerkt of ongemerkt) een grote rol:
“Wie ben ik, dat ik een cliënt/burger/leerling dit mag opleggen?”
“Wat is het goede om te doen?”
“Wat is professioneel om te doen?”
“Wat mag wel en wat mag niet?”
“Wat moet, en van wie moet dat? En waarom?”
Hoe word je het hierover eens met elkaar?
De praktijk van zorg en dienstverlening is zo weerbarstig, dat je niet altijd uitkomt met bestaande (huis)regels, afspraken en protocollen. Wat mag/moet ik dan kiezen, wat vind ik belangrijk? Wat vraagt de instelling, of de maatschappij van mij?

Bijvoorbeeld: ‘veiligheid’ is een door veel mensen gedeelde waarde. Maar welke normen verbind ik daar aan? Moet je veiligheid regelen, ‘afdwingen’ met gesloten en strenge regels waar sancties op staan (‘duidelijkheid’)? Of moet je als medewerker de cliënten opvoeden tot bewuste mensen die zich zelf verantwoordelijk en veilig gedragen (vrijheid en verantwoordelijkheid)? Welke risico’s neem ik, nemen wij als afdeling daarbij?
Maar ook in onze vele alledaagse keuzes (en omgangsvormen) spelen waarden en normen een rol; alleen… daar hebben we het zelden over. We zien en horen alleen wat de ander doet of niet doet – en niet waaróm hij of zij dat zo doet, welke opvattingen daaronder liggen. Zoiets als ‘fatsoen’, kun je het daar gewoon met elkaar over hebben?

lees verder ►