Training gespreksleider moreel beraad 2024

Start volgende groep: 20 september 2024 (groep 19 januari 2024 is gestart)

(geaccrediteerd bij SKGV en KNMG-ABAN)

Voor wie zelf gespreksleider bij moreel beraad wil worden, heeft Delibera een stevige basistraining.
In 5 maandelijkse trainingsdagen word je vertrouwd gemaakt met diverse gespreksmethodes voor een goede dialoog, raak je beter thuis in ‘waarden en normen’, leer je de kunst van het vragen stellen, en denk je samen na hoe moreel beraad ingezet en georganiseerd kan worden in jouw eigen werkcontext. Tussen de trainingsdagen door oefen je met proefberaden op je eigen werk/instelling.
Moreel beraad is een praktijkgerichte vorm van ethiek op de werkvloer; en dit is dan ook een heel praktische, op vaardigheid gerichte training: learningbydoing.

De gegevens in het kort:

Najaarstraining 2024, data:
20 september, 25 oktober, 22 november, 10 januari 2025 en 14 februari

Locatie: zalencentrum Nieuw Salem, Driebergen.
Een rustige en kleinschalige plek.
Maximaal aantal deelnemers: 15.
Cursusprijs: € 1095,- (incl. 21% BTW) Bij accreditatie in ABAN: &euro 100,- toeslag.

Voor: opleiders, trainers en coaches in zorg en onderwijs en dienstverlening, leidinggevenden, geestelijk verzorgers, zorg- en hulpverleners, HR-adviseurs, werkers bij gemeente en politie; en voor iedereen die zich binnen een organisatie of bedrijf bezighoudt met integriteit, kwaliteit en ethiek-beleid.

TIP: het kan verstandig en handig zijn om deze training samen met een collega van jouw instelling/organisatie te volgen. Het sámen oefenen in de praktijk en werken aan de implementatie van moreel beraad, biedt veel voordelen.

Voor een uitgebreid informatiepakket en opgave, mail naar: delibera@kickmail.nl