Welkom bij Delibera:
voor een goed gesprek over dilemma’s in zorg, onderwijs en dienstverlening

Teamcoaching: oplossingsgerichte interventie methode


Het coachen van teams is een heel andere, bijna tegengestelde beweging van moreel beraad – waarbij je in een vertragende dialoog de verdieping zoekt van waarden en normen. Bij teamcoaching gaat het juist niet te diep, en zoek je vooral naar (snel) haalbare oplossingen. Naast de kwaliteit van zorg- en dienstverlening (“wat we doen moet altijd bijdragen aan het welzijn van de cliënt”), gaat het bij teams vooral ook om goede, soepele samenwerking en werkplezier.
Leonard heeft 4 jaar ervaring met het coachen van mono- en multidisciplinaire zorgteams in de psychiatrie; overigens een lastige sector als het gaat om zelfsturende teams, vanwege de vele eisen en regels van buitenaf, en door de complexiteit van de instellingen. Dan is de vraag steeds, tot hoever je kunt gaan in het zelfstandig maken van teams.
Leonard is opgeleid bij het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken als teamcoach zelfsturing, in de Oplossingsgerichte Interventie Methode (o.a. gebruikt bij Buurtzorg Nederland). Bij instellingen of bedrijven die het met minder management willen of moeten doen, en meer zelfstandige teams, kan hij goede diensten bewijzen. Een greep uit de mogelijkheden: heldere rol- en taakverdeling, efficiënter door oplossingsgericht vergaderen en directer communiceren, meer eigen verantwoordelijkheid bij omgaan met ziekteverzuim, financieel meer verantwoordelijk (kan alleen bij goed faciliteren), in stappen groeien naar zelfsturing, het nieuwe team-jaargesprek zonder manager, workshop team-waarden, doelen kiezen en jaarplan maken, elkaar leren aanspreken op afspraken. Maar ook: probleem-teams ondersteunen en verbeteren, “gedoe-gesprekken” begeleiden.

Delibera is in te huren voor korte of langere routes met teams. Daarbij wordt helder afgesproken waar het team heen gecoacht moet worden: wat is het zichtbare resultaat na afloop?

Voor nadere informatie: neem contact op via het contactformulier of mail naar delibera@kickmail.nl
Of bel me op 06-37230694

lees verder ►